Εγκαταστάσεις πυρόλυσης ελαστικών αποβλήτων τύπου παρτίδας

  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Εγκαταστάσεις πυρόλυσης ελαστικών αποβλήτων τύπου παρτίδας

    Η μέθοδος πυρόλυσης είναι μια από τις ολοκληρωμένες και υψηλής προστιθέμενης αξίας μεθόδους για την επεξεργασία απορριμμάτων ελαστικών. Μέσω της τεχνολογίας πυρόλυσης του εξοπλισμού επεξεργασίας ελαστικών απορριμμάτων, πρώτες ύλες όπως απορρίμματα ελαστικών και πλαστικά απορριμμάτων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για την απόκτηση καυσίμου, αιθάλης και χαλύβδινων συρμάτων. Η διαδικασία έχει τα χαρακτηριστικά της μηδενικής ρύπανσης και της υψηλής απόδοσης πετρελαίου.