Καυστήρας

  • burner

    καυστήρας

    Ο καυστήρας λέβητα αναφέρεται στον καυστήρα λέβητα, ο καυστήρας καυστήρα λέβητα και ο λέβητας φυσικού αερίου είναι ο πιο σημαντικός βοηθητικός εξοπλισμός, ο καυστήρας λέβητα διαιρείται κυρίως σε καυστήρα καυστήρα και καυστήρας αερίου και καυστήρας διπλού καυσίμου, συμπεριλαμβανομένου του καυστήρα καυσίμου μπορεί να χωριστεί σε καυστήρα ελαίου και βαρύς καυστήρας λαδιού, το ελαφρύ πετρέλαιο αναφέρεται κυρίως στο ντίζελ, το βαρύ πετρέλαιο αναφέρεται στην εξόρυξη πετρελαίου βενζίνη, το πετρέλαιο ντίζελ μετά το υπόλοιπο βαρύ πετρέλαιο · οι καυστήρες αερίου μπορούν να χωριστούν σε καυστήρες φυσικού αερίου, καυστήρες αερίου πόλης, καυστήρες LPG και καυστήρες βιοαερίου.