Εξοπλισμός απόσταξης

  • Distillation Equipment

    Εξοπλισμός απόσταξης

    Το λάδι πυρόλυσης που παράγεται από απορρίμματα πλαστικών και απόβλητα ελαστικών αποστάζεται ξανά. Ο κύριος τεχνικός δείκτης μπορεί να φτάσει το πρότυπο του πετρελαίου ντίζελ 0 # ή -10 # και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του τελευταίου. Η τιμή μπορεί επίσης να αυξηθεί κατά 230 $ / τόνο από το αργό πετρέλαιο.