Εργοστάσιο πυρόλυσης Oilsludge

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Εργοστάσιο πυρόλυσης Oilsludge

    Χρησιμοποιείται για τη μείωση, την ακίνδυνη επεξεργασία και τη χρήση πόρων της λάσπης για την πραγματοποίηση αποκατάστασης εδάφους. Διαχωρίζοντας το νερό και την οργανική ύλη στη λάσπη από το έδαφος, η περιεκτικότητα σε ορυκτέλαιο στο στερεό προϊόν μετά την κατεργασία πυρόλυσης είναι μικρότερη από 0 05%. Υπό την προϋπόθεση της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της συνεχούς και σταθερής λειτουργίας, η μείωση της λάσπης, η αβλαβής επεξεργασία και η χρήση πόρων.